KODE AS er et konsulentfirma innen elektronikk, IT, tekst og forlagstjenester.

Vi har eksistert i snart 30 år og har håndtert mange forskjellige oppdrag gjennom disse årene.