KODE tilbyr forlagstjenester

Har du et forlag og trenger hjelp? Bruker du for mye tid på redaksjonell gjennomføring eller tekniske oppgaver når du heller vil bruke tid på å skaffe nye prosjekter? KODE Forlagstjenester kan hjelpe ditt forlag med å få oversikt og overskudd.

Vi kan hjelpe:

  1. Forlag som trenger avlastning ved flaskehalser
  2. Forfattere og andre som vil utgi bøker på eget forlag

Vi hjelper forlag med:

  • Prosjektledelse og -støtte
  • Språktjenester
  • Korrektur
  • Konsultasjon
  • Redaksjonsstøtte
  • Formatering og klargjøring av materiale
  • Ombrekking av sider
  • Trykkeklart manuskript direkte til trykkeri

I tillegg til flere andre administrative oppgaver.

Med mange års erfaring i forlag som har gitt ut både fagbøker og skjønnlitteratur, har vi muligheter til å hjelpe deg i forhold til forfatter, trykker, designer og til dels bokhandel. Vi kan gi verdifull tilbakemelding for at ditt forlag lager en bok av høy kvalitet.