Kunder av KODE innen forlagsbransjen

Her er noen av de kundene KODE har jobbet mot og noen av prosjektene.

Wolters Kluwer, avdeling Sverige

Oppdraget gikk ut på å undersøke basis for å starte et juridisk forlag i Norge basert på de samme prinsippene som Wolters Kluwer, Nederland. De var i hovedsak interesserte i muligheter innen jus, administrative tjenester til privat og offentlig sektor samt spesialprosjekter for helsesektoren og pedagogisk sektor.

Den norske Revisorforening

Ett års vikariat som forlagssjef. Oppdraget innebar fremskaffing av nye prosjekter samt ledelse og styring av disse og pågående prosjekter. Dessuten opplæring av personale samt opplegg for rutiner og utvikling av hensiktsmessige arbeidsformer.

Rådet for høyskoleutdanning for helse- og sosialfag

Dette var et større analysearbeid med hensyn på spredningen av pensumbruk for hele sektoren, samt analyse av de enkelte utdanningsinstitusjonene og sammenlignende studier.

E-bok

Redaktør for engelsk-, historie- og norsklæremidler for tilrettelegging av e-bøker i 1999.

Abstrakt forlag

Redaktør for diverse bokprosjekter fra manus til ferdig trykklar bok.