Kunder av KODE innen elektronikk og IT

Her er noen av de kundene KODE har jobbet mot og noen av prosjektene. På grunn av fortrolighetshensyn til gamle kunder er flere av prosjektene bevisst noe vagt beskrevet og ikke alle prosjekter er tatt med.

ABB

 • Utviklet en kommunikasjons - "bro" for AF100 (CI685).
 • NERON-LON prosjektet. Utviklet en kostredusert transceiver.
 • ARMS/ADMARC: Langdistansekommunikasjon ved høye temperaturer.
 • Skrevet drivere for forskjellige typer maskinvare
 • Utviklet fundament for Ethernet-baserte robotsystemer.
 • Utviklet programvare for tidsynkronisering (både IEEE1588 og SNTP).

Norsk Rikstoto

 • Utviklet databasestyrt tilpasning mellom Rikstotos FORTRAN-baserte datasystem og deres informasjonssider på Tekst-TV.
 • Utvidet dette systemet til å håndtere Teletex-forbindelse til Rikstotos kommisjonærer.
 • Utviklet system for automatisk produksjon av Internett-sider med spillinformasjon.
 • Utviklet system for overføring av spillinformasjon til kommisjonærer via Internett.

Elektro-automasjon/Data-automasjon

 • Konvertert et klimaberegningsprogram fra NORD FORTRAN til PASCAL for kjøring på mikromaskiner
 • Skrevet diverse drivere for IBM PC: Norsk tastatur, norske bokstaver på printere, mus grensesnitt mot AUTOCAD.
 • Utviklet program for spesifikasjon av VVS-anbud med referanser til norsk standard
 • Utviklet et program for å hente ut bildeinformasjon fra 8 toms disketter med ukjent filformat
 • Skrevet et kommunikasjonsgrensesnitt mellom PC og en ustandard HDLC protokoll

Universitetet i Oslo

 • Forelest kurset Fys 325 – Moderne digitalteknikk – i 19år
 • Virket som sensor ved muntlig eksamen i kurset Fys 223 i 24 år.
 • Ofte brukt som sensor ved avsluttende eksamen i fysikk.

Productivity Support

 • Implementert grensesnitt mellom FORTRAN kode og C-basert grafikkpakke.

Skatron

 • Implementert grafisk grensesnitt mot Skatrons flow-cytometer.
 • Utviklet kurvetilpasningsalgoritme for DNA-data.